GRP2603 Grandstream điện thoại 6 sip hỗ trợ cloud

Điện thoại Grandstream GRP2603 là dòng điện thoại giá rẻ nhưng tích hợp quản lý và cài đặt qua cloud, GRP2603 hỗ trợ 6 sip, jack tai nghe RJ9, 2 cổng mạng LAN danh bạ 2000 số, 800 lịch sử cuộc gọi.

Call: 024.320.28299