Grandstream DP752 điện thoại dectphone không dây

Grandstream DP752 là chiếc điện thoại dect phone không dây mẹ con, cài đặt và quản lý cloud, nguồn PoE, kết nối tối đa 5 tay con DP720, DP722, DP730, DP752 DECT Base Station sử dụng sóng bluetooth, có vùng phủ sóng từ 50 mét – 100 mét

Call: 024.320.28299