Grandstream DP722 điện thoại tay cầm không dây

Grandstream DP722 điện thoại tay con không dây, điện thoại ip cầm tay DP722 kết nối với Base phát DP752, DP750, cài đặt điện thoại đơn giản, jack tai nghe 3.5mm, Pin 800mAh, máy điện thoại Dectphone Grandstream có màn hình 1.8 inch

Call: 024.320.28299