GBX20 Grandstream bàn key mở rộng điện thoại lễ tân

Bàn key mở rộng Grandstream GBX20 cho điện thoại ip GRP2615 và GXV3350, module mở rộng 20 phím trạng thái, mở rộng tối đa 4 module extention, GBX20 sử dụng làm bàn lễ tân để quản lý, gọi tắt, chuyển cuộc gọi.

Call: 024.320.28299