FWT-C800-4G bộ cắm sim 2G 3G 4G cho điện thoại bàn

Thiết bị FWT-C800-4G hỗ trợ 1 SIM 2G 3G 4G, sử dụng sóng di động GSM, WCDMA, LTE, kết nối với điện thoại bàn analog, điện thoại cổ, điện thoại nội bộ trong thang máy, tổng đài analog, tổng đài ip làm CO, trung kế Trunking để gọi ra ngoài

Call: 024.320.28299