Evolve 65 stereo tai nghe telesale bluetooth Jabra

Tai nghe bluetooth Jabra Evolve 65 UC Stereo gọi điện qua các phần mềm gọi điện trên PC, Laptop, kết nối có dây hoặc không dây qua usb dongle link370 là tai nghe điện thoại call center telesale nghe 2 bên tai kiểu trùm đầu, Pin 15h.

Call: 024.320.28299