DP750 Grandstream điện thoại dectphone không dây

Grandstream DP750 là chiếc điện thoại dect phone không dây mẹ con, hỗ trợ cài đặt và quản lý cloud, nguồn PoE, kết nối tối đa 5 tay con DP720, DP722, DP730, DP750 DECT Base Station sử dụng sóng bluetooth.

Call: 024.320.28299