Dinstar UC2000-VF-16T thiết bị cắm 16 SIM 2G 3G 4G

Gateway gắn 16 sim 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE Dinstar UC2000-VF-16T, kết nối tổng đài ip, giảm cước cuộc gọi xuống 0 đồng.

Call: 024.320.28299