Dinstar UC2000-VE-8T thiết bị cắm 8 SIM 2G 3G 4G

Thiết bị gateway 8 sim 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE Dinstar UC2000-VE-8T, kết nối tổng đài ip, giảm cước cuộc gọi xuống 0 đồng.

Call: 024.320.28299