Dinstar UC2000-VE-4T thiết bị cắm 4 SIM 2G 3G 4G

Thiết bị Dinstar UC2000-VE-4T cắm 4 sim đồng thời 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, kết nối tổng đài ip, giảm cước cuộc gọi xuống 0 đồng.

Call: 024.320.28299