Dinstar MTG1000B-2E1 thiết bị gateway giao tiếp SIP-2E1

Dinstar MTG1000B-2E1 là thiết bị gateway giao tiếp SIP và  2 luồng E1, hỗ trợ 60 kênh đồng thời, báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk, chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI

Call: 024.320.28299