Điện thoại Yealink SIP-T57W Wifi Bluetooth

Yealink SIP-T57W điện thoại wifi bluetooth cao cấp, Điện thoại voip Yealink SIP-T57W hỗ trợ tài khoản 16 SIP account, màn hình màu 7 inch, Cài đặt Yealink T57W và cấu hình qua giao diện Web rất đơn giản.

Call: 024.320.28299