Điện thoại Yealink SIP T46S hỗ trợ 6 SIP Account

Điện thoại yealink T46S, Yealink SIP-T46S điện thoại voip giá tốt nhất toàn quốc, với màn hình màu, 6 tài khoản sip, điện thoại ip yealink được các doanh nghiệp tin dùng.

Call: 024.320.28299