Điện thoại IP Grandstream GXP1450 PoE

Điện thoại IP Grandstream GXP1450 hỗ trợ PoE, 2 SIP Account, tính năng gọi nội bộ không cần tổng đài.

Call: 024.320.28299