Điện thoại ip Fanvil X2P để bàn phổ thông giá rẻ

Điện thoại Fanvil X2P, 2 SIP lines, âm thanh HD, Màn hình hiển thị màu, Dual 10/100 Mbps Ethernet.

Call: 024.320.28299