Điện thoại ip để bàn Yealink SIP T41S

Điện thoại ip để bàn SIP T41S hỗ trợ tài khoản 3 SIP account, 2.3 inch, bán điện thoại voi T40G Yealink hỗ trợ 01 cổng USB, cổng Bluetooth, PoE, hỗ trợ tai nghe EHS, open VPN, Kết nối được bàn mở rộng EXP 38, EXP39, EXP20.

Call: 024.320.28299