Điện thoại Grandstream GXV3275 video call skype

Điện thoại GXV3275 Grandstream video call skype gồm 6 tài khoản SIP, hỗ trợ video camera, màn hình 7″, hỗ trợ thoại skype, hỗ trợ wifi, bluetooth không dây, âm thanh chất lượng HD, cài đặt điện thoại Grandstream GXV3275 qua tài khoản Cloud.

Call: 024.320.28299