Điện thoại để bàn wifi X1W chính hãng Fanvil

Điện thoại wifi để bàn Fanvil X1W gồm 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng LAN, hội nghị audio, danh bạ 1000 số, Âm thanh HD, cài đặt điện thoại ip để bàn X1W qua giao diện web, điện thoại không dây Fanvil giá rẻ

Call: 024.320.28299