Công ty chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại ip Yealink

– Hiện nay với xu hướng về IP nên các doanh nghiệp, văn phòng , nhà máy, khu công nghiệp chuyển dần sang hệ thống tổng đài ip và điện thoại ip.

– Vậy Công ty chúng tôi, nhận cung cấp Dịch vụ Sửa chữa và khắc phục sự cố bao gồm sửa phần cứng và xử lý lỗi phần mềm cho các thiết bị với giá thành tốt nhất.

Dịch vụ sửa chữa các loại điện thoại IP Yealink:

– Điện thoại IP Yealink SIP-T32G.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T38G.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T41G.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T29G

– Điện thoại IP Yealink -T21PE2.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T27P.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T19E2.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T19PE2.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T21E2.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T20.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T40P.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T48G.

– Điện thoại IP Yealink SIP-T49G.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thêm:

– Dịch vụ sửa chữa các loại điện thoại IP Atcom.

– Dịch vụ sửa chữa các loại điện thoại IP Fanvil.

– Dịch vụ sửa chữa các loại điện thoại IP NEC.

– Dịch vụ sửa chữa các loại điện thoại IP Siemens.