CPW90 Wireless Microphone cho điện thoại Yealink

Thiết bị Yealink CPW90 Wireless Microphone là bộ míc không dây, dùng kết nối với điện thoại hội nghị Yealink CP960 để mở rộng phòng họp hội nghị, míc Yeakink CPW90 Wireless là giải pháp kết nối không dây cho phòng họp.

Call: 024.320.28299