CP960 Wireless Microphone cho điện thoại Yealink

Thiết bị Yealink CP960 Wireless Microphone là bộ míc không dây, dùng kết nối với điện thoại hội nghị Yealink CP960 để mở rộng phòng họp hội nghị, CP960 Wireless giải pháp kết nối không dây cho phòng họp.

Call: 024.320.28299