Card Tansonic T5PE32 ghi âm điện thoại luồng E1

Thiết bị ghi âm 32 kênh điện thoại bàn Tansonic T5PE32, kết nối khe cắm PCIe, ghi âm âm thanh ngoài, T5PE32 là thiết bị ghi âm luồng E1 giá rẻ, lưu cuộc gọi, xuất ra file excel, có thể kết nối 8 card ghi âm T5PE32 trên cùng PC

Call: 024.320.28299