Card nguồn PSU tổng đài TDE100 TDE200 TDE600 TDE620

Card nguồn  KX-TDA0108 dùng tổng đài Panasonic TDE100 TDE200 TDE600 TDE620, công ty chuyên sửa chữa, đổi hoặc bán nguồn PSU chính hãng tổng đài Panasonic

Call: 024.320.28299