Card máy lẻ FXS và trung kế CO tổng đài NS300 NS320

Card máy lẻ FXS, Card trung kế CO bưu điện, card máy điện thoại số, card nối khung, card máy nhánh số và analog, card DSP, Card E1-ISDN dùng cho tổng đài NS300 NS320

Call: 024.320.28299