Card ghi am điện thoại bàn Tansonic T5PE32

Tansonic T5PE32, Ghi âm 32 kênh thoại, T5PE32 cắp khe PCI, kết nối 32 đường điện thoại bàn, 32 đường line trung kế PSTN, 32 máy lẻ điện thoại bàn analog

Call: 024.320.28299