Card ghi âm điện thoại bàn luồng E1 Tansonic T3E1

Thiết bị ghi âm 30 kênh điện thoại bàn Tansonic T3E1, kết nối khe cắm PCI, ghi âm âm thanh ngoài, T3E1 là thiết bị ghi âm luồng E1 giá rẻ, lưu cuộc gọi, xuất ra file excel, có thể kết nối 8 card ghi âm T3E1 trên cùng PC

Call: 024.320.28299