Card ghi âm 8 line điện thoại số Zibosoft SZD5008

Card ghi âm 8 cổng Zibosoft SZD5008, ghi âm 8 máy số đồng thời cho các điện thoại số panasonic như KXDT333, DT343, KXT7630, KX-T7633…

Call: 024.320.28299