Card ghi âm 8 line điện thoại bàn Zibosoft ZS2016

Card ghi âm 16 đường điện thoại bàn Zibosoft ZS2016, khe cắm PCI, lưu file trên PC

Call: 024.320.28299