Card 8 máy lẻ nội bộ tổng đài Excelltel CP832B

Card 8 máy lẻ nội bộ tổng đài Exceltel CP832B,mở rộng 8 extension analog điện thoại bàn

Call: 024.320.28299