HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH ATA GRANDSTREAM HT812:

 

Cài đặt ATA HT812

A. CÁC MÃ LỆNH CÀI ĐẶT THIẾT BỊ ATA HT812:

Vào chế độ cài đặt:

– Nhấc tổ hợp điện thoại lên và bấm *** để sau đó làm các mã lệnh như bảng dưới

Chú ý: Bấm # để về menu trước bấm * để đi đến menu sau:
hướng dan cài đặt ata ht812

B. CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI CHO THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI GATEWAY HT812:

– Dùng trình duyệt Web đánh vào địa chỉ IP của thiết bị (Nghe IP: Bấm *** 02): Pass đăng nhập là admin.

– Hoặc sử dụng phần mềm quét IP để đăng nhập rồi cài đặt bộ chuyển đổi ata grandstream ht812.

– Vào tab FXS để cài đặt tài khoản cho thiết bị (Tài khoản này do các nhà cung cấp số điện thoại cấp cho bạn hoặc lấy từ tổng đài IP)

+ Acccount Ative : chọn Yes

+ Primary SIP Server : Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ Outbout Proxy: Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ SIP User ID: Số điện thoại

+ Authenticate ID: Số điện thoại

+ Authenticate Password: Mật khẩu

+ Name: Số điện thoại

kết thúc Cài đặt gateway fxs Grandstream HT812

Chúc các bạn thành công!