Thiết bị cắm SIM Synway, Dinstar, Yeastar, GoIP.

– Thiết bị cắm sim di động.

– Thiết bị cắm sim analog.

– Thiết bị cắm sim voip.

– Thiết bị cắm sim GSM.

Danh sách thiết bị cắm sim giá rẻ Synway:

– Thiết bị cắm 1 sim FWT-C800 kết nối với tổng đài và điện thoại analog.

– Thiết bị cắm 2 sim SMG4004 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 4 sim SMG4004 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 8 sim SMG4008 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 16 sim SMG4016 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 32 sim SMG4032 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 40 sim UMG2000-40 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 48 sim UMG2000-48 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 56 sim UMG2000-56 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 64 sim UMG2000-64 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

Danh sách thiết bị cắm sim giá rẻ Dinstar:

– Thiết bị gắn 1 sim Dinstar UC2000-VA-1G-v122 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 4 sim Dinstar UC2000-VE-4T kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 8 sim Dinstar UC2000-VE-8T kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 16 sim Dinstar UC2000-VF-16T kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 16 sim Dinstar UC2000-VF-16W kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 32 sim Dinstar UC2000-VG-32T kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 32 sim Dinstar UC2000-VG-32W kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 4 sim Dinstar UC2000-VE-4W kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 8 sim Dinstar UC2000-VE-8W kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 4 sim Dinstar UC2000-VE-4G kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 8 sim Dinstar UC2000-VE-8G kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 16 sim Dinstar UC2000-VF-16 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị gắn 32 sim Dinstar UC2000-VG-32G kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

Danh sách thiết bị cắm sim giá rẻ GoIP:

– Thiết bị cắm 4 sim Voip GOIP4 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 8 sim Voip GOIP8 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 16 sim Voip GOIP16 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

– Thiết bị cắm 32 sim Voip GOIP32 kết nối với tổng đài hoặc điện thoại.

Tính năng bộ cắm sim GSM:

– Block tính giờ từ 1s/5s/10s… các thiết bị khác block tính giờ là 60s lên chênh lệch giờ đến 50%

– Định tuyến lại trực tiếp máy lẻ gọi đi, tức là máy 101 gọi đi cho khách hàng A, khách hàng A gọi lại tự động đổ thẳng vào máy lẻ 101

– Hiển thị lịch sử cuộc gọi trên thiết bị

– Cho phép các phần mềm thứ 3 kết nối

Ngoài ra, công ty còn cung cấp các thiết bị ghi âm khác như: Tansonic, Artech, Zibosoft máy ghi âm độc lập,…