Công ty chuyên cung cấp các loại thiết bị ghi âm, máy ghi âm, card ghi âm, ghi âm điện thoại bàn và tổng đài analog.

– Máy ghi âm điện thoại bàn.

– Máy ghi âm tổng đài điện thoại.

– Máy ghi âm Amply ngoài

– Máy ghi âm bộ đàm.

– Máy ghi âm âm thanh ngoài.

– Máy ghi âm không cần cài đặt phần mềm.

– Cài đặt máy ghi âm thông qua giao diện web.

– Nghe file ghi âm qua mạng internet ở bất cứ đâu.

– Download file ghi âm ở mọi nơi.

Máy ghi âm độc lập điện thoại bàn, tổng đài:

– Máy ghi âm 1 line AR100 nghe file ghi âm trực tiếp từ máy, lưu thẻ nhớ SD.

– Máy ghi âm 1 line AR120 có chức năng trả lời tự động, nghe lại từ máy ghi âm, lưu file trên thẻ nhớ SD.

– Máy ghi âm 1 line AJ1L có cổng mạng, không có màn hình, lưu thẻ nhớ SD.

– Máy ghi âm 1 line AJ2L có cổng mạng, có màn hình, lưu thẻ nhớ SD.

– Máy ghi âm 2 line AR200 có cổng mạng, lưu thẻ nhớ.

– Máy ghi âm 4 line AR400 có cổng mạng, lưu thẻ nhớ SD.

– Máy ghi âm 8 line AR800SD có cổng mạng, lưu thẻ nhớ SD.

– Máy ghi âm 8 line AR800 cố cổng mạng, lưu ổ cứng HDD.

– Máy ghi âm 16 line AR1600 có cổng mạng, lưu ổ cứng HDD.

– Máy ghi âm 24 line AR2400 có cổng mạng, lưu ổ cứng HDD.

– Máy ghi âm 32 line AR3200 có cổng mạng, lưu ổ cứng HDD.

– Máy ghi âm 4 line AQ4 có cổng mạng, lưu thẻ nhớ SD.

– Máy ghi âm 4 line AQ4L có cổng mạng, lưu thẻ nhớ SD, có màn hình.

– Máy ghi âm 4 line AQ4LH có cổng mạng, lưu ổ cứng HDD, có màn hình.

– Máy ghi âm 8 line AQ8 có cổng mạng, lưu thẻ nhớ SD.

– Máy ghi âm 8 line AQ8L có cổng mạng, lưu thẻ nhớ SD, có màn hình.

– Máy ghi âm 8 line AQ8LH có cổng mạng, lưu ổ cứng HDD, có màn hình.

– Máy ghi âm 8 line AK8 có cổng mạng, lưu ổ cứng HDD, có màn hình(có thể cắm thêm card để mở rộng đến 32 line).

– Card mở rộng KX8A sử dụng cho máy ghi âm AK8.

– Máy ghi âm 8 line DR8 có cổng mạng, lưu ổ cứng HDD, có màn hình.

Card ghi âm điện thoại bàn, tổng đài analog:

– Card ghi âm 8 kênh tansonic T5P08.

– Card ghi âm 16 kênh tansonic T5PE16.

– Card ghi âm 32 kênh tansonic T5PE32.

– Card ghi âm luồng E1 30 kênh tansonic T3E1.

Box ghi âm điện thoại bàn, tổng đài:

– Box ghi âm 2 line tansonic T5U2.

– Box ghi âm 2 line tansonic T5U2C.

– Box ghi âm 4 line tansonic T5U4.

– Box ghi âm 8 line tansonic T5U8.

– Box ghi âm 16 line tansonic T5U16.