Bàn kiểm soát điều khiển thông báo Fanvil X210i

Điện thoại bàn kiểm soát, kiểm soát Fanvil X210i, 20 tài khoản SIP, màn hình mầu 4.3″ inch 106 phím DSS Key-mapping thông minh, Fanvil X210i kết nối với các thiết bị Video doorphone, audio doorphone, video intercom.

Call: 024.320.28299