Công ty chuyên cung cấp điện thoại ip Yealink giá rẻ:

Điện thoại để bàn Yealink dòng T2 Series giá rẻ:

– Điện thoại Yealink SIP-T19 E2.

– Điện thoại Yealink SIP-T19P E2.

– Điện thoại Yealink SIP-T21 E2.

– Điện thoại Yealink SIP-T21P E2.

– Điện thoại Yealink SIP-T23G E2.

– Điện thoại Yealink SIP-T27G E2.

– Điện thoại Yealink SIP-T29G E2.

Điện thoại ip để bàn Yealink dòng T4 Series giá rẻ:

– Điện thoại Yealink SIP-T40P.

– Điện thoại Yealink SIP-T40G.

– Điện thoại Yealink SIP-T41S.

– Điện thoại Yealink SIP-T42S.

– Điện thoại Yealink SIP-T46S.

– Điện thoại Yealink SIP-T48S.

Điện thoại bàn Yealink dòng T5 Series giá rẻ:

– Điện thoại Yealink SIP-T56A.

– Điện thoại Yealink SIP-T58A.

– Điện thoại Yealink SIP-T53.

– Điện thoại Yealink SIP-T53W.

– Điện thoại Yealink SIP-T54W.

– Điện thoại Yealink SIP-T57W.

Điện thoại ip Video call,video skype giá rẻ:

– Điện thoại Video call SIP-T49G Video-Androi.

– Điện thoại Video call SIP-T58V Video-Androi.

– Điện thoại Video call SIP-VP59 Video-Androi.

Điện thoại Wifi, Dectphone không dây, mẹ con kéo dài Yealink giá rẻ:

– Điện thoại Dectphone W52P.

– Điện thoại Dectphone W52H.

– Điện thoại Dectphone W53P.

– Điện thoại Dectphone W53H.

– Điện thoại Dectphone W60P.

– Điện thoại Dectphone W56H.

– Điện thoại Dectphone Dongle DD10K for T4S/T5.

– Điện thoại Dectphone RT30 Repeater.

Điện thoại hội nghị yealink giá rẻ:

– Míc không dây CP960-Wireless.

– Míc không dây CPW90.

– Míc có dây CPE90.

– Điện thoại hội nghị CP960.

– Điện thoại hội nghị CP920.

– Điện thoại hội nghị CP900.

– Điện thoại hội nghị CP700.

– Điện thoại hội nghị CP930W.

– Điện thoại hội nghị CP930W Base.