Công ty chuyên cung cấp Điện thoại ip Grandstream giá rẻ:

Điện thoại để bàn Grandstream,

– Điện thoại Grandstream GXP1610.

– Điện thoại Grandstream GXP1615.

– Điện thoại Grandstream GXP1620.

– Điện thoại Grandstream GXP1625.

– Điện thoại Grandstream GXP1628.

– Điện thoại Grandstream GXP1630.

– Điện thoại Grandstream GXP1450.

– Điện thoại Grandstream GXP2130.

– Điện thoại Grandstream GXP2135.

– Điện thoại Grandstream GXP2140.

– Điện thoại Grandstream GXP2160.

– Điện thoại Grandstream GXP2170.

– Điện thoại Grandstream GXP2200 ext.

– Điện thoại Grandstream HS108.

– Điện thoại Grandstream GRP2612.

– Điện thoại Grandstream GRP2612P.

– Điện thoại Grandstream GRP2613.

– Điện thoại Grandstream GRP2614.

– Điện thoại Grandstream GRP2615.

Điện thoại Video call,video skype giá rẻ:

– Điện thoại Video call GXV3240 Video-Skype.

– Điện thoại Video call GXV3275 Video-Skype.

– Điện thoại Video call GXV3370 Video-Skype.

Điện thoại ip wifi Grandstream giá rẻ:

– Điện thoại wifi WP810 bộ đàm.

– Điện thoại wifi WP820 bộ đàm.

– Điện thoại wifi GRP2612W.

– Điện thoại wifi GXP1760W.

Điện thoại grandstream kéo dài giá rẻ:

– Điện thoại ip kéo dài DP750 Base phát.

– Điện thoại ip kéo dài DP752 Base phát.

– Điện thoại ip kéo dài DP720 tay con.

– Điện thoại ip kéo dài DP722 tay con.

– Điện thoại ip kéo dài DP730 tay con.

– Điện thoại ip kéo dài DP760 Bộ repeator tăng vùng phủ sóng cho DP750, DP752.

Điện thoại đa năng hội nghị giá rẻ:

– Điện thoại hội nghị GAC2600 giá rẻ.