Hướng dẫn cài đặt, cấu hình thiết bị cân bằng tải Modem router Mikrotik.

Hiện này nhu cầu sử dụng Modem Router nhiều, để đáp ứng như cầu sử dụng của của gia đình cũng như doanh nghiệp.

Nguyên nhân: Do modem router nhà mạng cung cấp không đám ứng được chất lượng cũng như User sử dụng đồng thời.

Vậy chúng tôi gửi tới Quý khách hàng các bước cấu hình, cài đặt router Mikrotik: RBD52G-5HacD2HnD-TC
RB750Gr3, RB760iGS, RB962UiGS-5HacT2HnT, RB2011UiAS-IN, RB3011UiAS-RM, RB4011iGS+RM, RB1100AHx4, CCR1009-7G-1C-1S+, CCCR1016-12G, CCR1016-12S-1S+, CCCR1036-12G-4S, CCR1072-1G-8S+

1. Tạo một cổng Brigde trên Port 1 ( thường chọn port 1 làm Brigde):

Vào mục Brigde-> chọn tab Brigde, chọn dấu CỘNG để thêm port brigde, sau đó ấn OK là Xong:

tạo Brigde router mikrotik

2. Tạo các port để kết nối internet, chọn các port còn lại, (từ 2 đến 5)

Vào mục Brigde-> chọn tab Ports, chọn dấu CỘNG để thêm port, sau đó ấn OK là Xong:

Tạo LAN port trên Mikrotik

3. Tạo IP cho mạng nội bộ ví dụ 192.168.1.1

Vào mục IP -> Adressess, sau đó ấn dấu CỘNG (+) để thêm vào dải IP: 192.168.1.1/24 sau đó ấn OK

Tạo dải ip nội bộ trên router Mikrotik

Tạo DHCP cho mạng nội bộ Modem router Mikrotik:

Vào mục IP->DHCP SERVER, tại tab DHCP ta chọn DHCP SETUP

Sau đó ta tạo DHCP cho Cổng BRIGDE, rồi ấn NEXT NEXT NEXT rồi OK là Xong

Tạo DHCP cho modem Mikrotik

4. ADD tài khoản PPoE vào modem để Quay Mạng:

Vào Mục PPP -> INTERFACE ấn dấu CỘNG(+) sau đó chọn PPoE Client

Đặt tên cho tài khoản PPoE này thì đặt ở tab General, và chọn Ether 1

Tạo tên cho tài khoản PPoE trên Mikrotik

Tại tab Dial Out ta thêm tài khoản PPoE vào rồi ấn OK là xong

tạo PPOE trên Mikrotik

 5. Mở Firewal cho Modem router Mikrotik kết nối mạng Internet:

Vào mục IP -> Firewal -> tab NAT sau đó ấn dấu CỘNG(+):

Tại tab General  ta chọn mục Chain là SRCNAT và mục Out.Interface là tài khoản PpoE đã tạo

Tại tab Action ta chọn Masquerade sau đó ấn OK là XONG

Mở Firewall trên modem Mikrotik

Chúc các bạn thành công!